เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ปี 2561

สืบเนื่องจาก วันที่ 6 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และสวนนงนุช พัทยา ได้บันทึกข้อตกลงเครือข่ายภาคีความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ร่วมกัน ทางสวนนงนุช พัทยา จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

โดยมีคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ดังนี้
1. คุณครูศศิลักษณ์ พิณพาทย์
2. คุณครูน้ำฝน สิมาจารย์
3. คุณครูพงษ์เทพ น้อมปัญญากุล
4. คุณครูศรัญย์ ส่งทวน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน
คณะคุณครูผู้ควบคุมดูแล : ภาพ

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด