มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ ณัฏฐิญา

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและนำคณะเดินทางไปส่ง นางสาวณัฏฐิญา สุขเสงี่ยม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน