พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

วันพบครูของลูกรัก ปี 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันพบครูของลูกรัก ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

โดยแบ่งเป็น
ช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น.  เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.  เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน