มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน