มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

บูมสวนฯ อำลาคุณครูนิลรวี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมอำลาคุณครูนิลวรี บัวอินทร์ ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน