มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

วันทานาบาตะ ปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น “วันทานาบะตะ”

วันทานาบาตะ คือ วันแห่งความรักและความสุขสมหวังของดวงดาว 2 ดวง ดวงแรกมีนามว่า “โอริ ฮิเมะ” และดวงที่สองมีนามว่า “ฮิโกโบชิ” ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่ได้เล่ากันต่อ ๆกันมาว่า ดวงดาวสองดวงนี้ต้อง พลัดพราก จากกันโดยมีทางช้างเผือก หรือที่คนญี่ปุ่นสมัยโบราณตั้งชื่อให้ว่า “อามาโน่ คาวา”

มีการประดับตกแต่งด้วยไม้ไผ่ทานาบาตะที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ประดับกระดาษ ให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันเขียนคำอธิษฐาน

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน