พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

รับการประเมินการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีได้เข้ารับการประเมินการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ ระดับ “ดีเด่น”

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน