เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

เที่ยวทางธรรม วิถีไทย ปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระฯการเรียนรู้การงานอาชีพฯ นำนักเรียนแข่งขันตัดต่อวิดีโอ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ หอศิลป์พุทธะ ในหัวข้อ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย”

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้ในลำดับที่ 6 จาก 140 ทีมทั่วประเทศ

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์  รอดรักษา : รายงาน

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด