มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปี ๒๕๖๑

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. และร่วมขับร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า >>คลิกที่นี่<<