กรกฎาคม 24, 2024

Welcome

To SKC

รณรงค์คัดแยกขยะ 5 ส ปี 2561

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการโครงการ 5 ส ร่วมกันรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ บริเวณหน้าเสาธง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน