มิถุนายน 13, 2024

Welcome

To SKC

แข่งขัน To Be Number One Idol ปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนัดดา ศึกนอก นักเรียนชั้น ม.508 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิง ในการแข่งขัน To Be number one Idol และตัวแทนผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อีก 5 คนได้แก่
1.นายณัฐชนน. แสนโคตร ม.606
2.นายจักรภัทร. สมิตานันท์. ม.504
3.นางสาวจอมขวัญ ปรียงค์. ม.501
4.นายพุฒชาติ. งามพริ้ง. ม.402
5.นางสาวศิริลักษณ์. สิริพงศ์. ม.402

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และได้เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ดูรายละเอียด

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน