พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และคณะครู

เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 1 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงเเรงงาน

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน