เมษายน 19, 2024

Welcome

To SKC

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โดยจะมีการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 แบ่งเป็น
ช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น.  เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.  เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ปรัชญอรรถ์ รอดรักษา : รายงาน

 

ข่าวโรงเรียนที่ไม่ควรพลาด