พฤษภาคม 21, 2024

Welcome

To SKC

เชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะครูแต่งกายด้วยชุดปกติขาว และนักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

คณะกรรมการนักเรียน : ภาพ